eAIP

Estonia

Viimast informatsiooni vaata NOTAM-itest

EANS

Informatsioon selle eAIP-i kohta

Jõustumiskuupäev: 08 OCT 2020

Avaldamiskuupäev: 27 AUG 2020

Kirjeldus

Antud eAIS Pakett sisaldab

Muudatus : AIRAC Muudatus 08/2020

AIP-i Lisade nimekiri

Aeronavigatsiooniteabe ringkirjade nimekiri

Tühistatud AIP-i Lisa(d)

Tühistatud Aeronavigatsiooniteabe ringkiri (ringkirjad)

Ei ole.