Kontakt

Aadress:Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts
Lennuinfo osakond
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Estonia
Tel:+372 625 8303
AFS:EETNYOYX
Email:aip@eans.ee
URL:aim.eans.ee

AIC Estonia

EANS

AIC

A 09/2019

Kehtiv alates 07 NOV 2019

UFN

Avaldatud 07 NOV 2019

Kosmoseilma nõuannete edastamine Tallinn FIRis

1 Üldine

Ringkirja eesmärk on teavitada lennuliikluse korraldajaid, lennuliiklusteenuse osutajaid, aeronavigatsioonilise info edastajaid ja lennujaamade- ning õhusõidukite käitajaid kosmoseilma nõuannete (SWX advisory) edastamise alustamisest alates 7. novembrist 2019.

Kosmoseilma nõuannete edastamise eesmärk on juhtida tähelepanu kosmoseilma poolt põhjustatud võimalikele mõjutustele raadio- ja satelliitsidele, GNSS-süsteemidel põhinevatele navigatsiooni- ja jälgimissüsteemidele ning ka võimalikule kiirgusohule õhusõidukis viibivatele isikutele.

2 Tallinn FIRis kohalduv

Kosmoseilma nõuannete koostamist, pidevat jälgimist ja edastamist teostavad kolm kosmoseilma keskust: PECASUS Consortsium, ACFJ Consortsium ja NOAA Space Weather Prediction Service.

Kehtivad SWX nõuanded on kättesaadavad alates 7. novembrist 2019 Riigi Ilmateenistuse kodulehelt ja päringu alusel EANS lennuinfo talituselt telefonidelt 625 8282, 625 8293, 605 8905 või e-posti aadressilt fpl.tugi@eans.ee.

Kosmoseilma nõuannete pealkirjad on vastavalt:

Kosmoseilmast tulenevate mõjude maandamiseks/vähendamiseks lennutegevusele on vajalik kõikide osapoolte koostöö edastatavate nõuannete õigeaegseks koordineerimiseks, hindamiseks ja arvesse võtmiseks.

3 Viitedokumendid

Edastatavate nõuannete formaat ning sisu tuleneb alljärgnevatest rahvusvahelistest dokumentidest:

AIC A 08/2019 on käesolevaga tühistatud.