Kontakt

Aadress:Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts
Lennuinfo osakond
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Estonia
Tel:+372 625 8303
AFS:EETNYOYX
Email:aip@eans.ee
URL:aim.eans.ee

AIC Estonia

EANS

AIC

A 06/2019

Kehtiv alates 24 OCT 2019

UFN

Avaldatud 24 OCT 2019

Lumeplaani täiendav hooajaline ringkiri

1 Üldine

See ringkiri sisaldab lennuväljade loetelu, kus teostatakse lumepuhastust, lumest puhastatavaid alasid, SNOWTAM-ite levitamisprotseduure, lumepuhastusseadmeid, haardeteguri mõõteseadmete tüüpe ja lumevallide suurimaid lubatud kõrgusi lennuväljadel.

2 Lennuväljade loetelu

2019/2020 aasta talveperioodil edastatakse teavet talvistest tingimustest KÄRDLA, KURESSAARE, PÄRNU, LENNART MERI TALLINNA ja TARTU lennuvälja kohta.

KÄRDLA, PÄRNU, LENNART MERI TALLINNA ja TARTU lennuväljal puhastatakse lumest kogu lennuvälja liiklusala.

KURESSAARE lennuväljal puhastatakse lumest rada 17/35, ruleerimistee A ja perroon N. Rada 05/23, ruleerimistee B ja perrooni S puhastatakse vastavalt liiklusest tingitud vajadusele.

3 SNOWTAM

Teabe levitamiseks lume, jää, lörtsi või seisva vee tõttu tekkinud tingimustest lennuväljal kasutatakse ICAO SNOWTAM vormi.

Eesti SNOWTAM-ite rahvusvaheline levitamine on toodud käesoleva ringkirja paragrahvis 6.

SNOWTAM-ite rahvusvahelise levitamise, samuti levitamisnimekirjade koostamise eest vastutab Rahvusvaheline NOTAM-büroo.

Taotlused levitamisnimekirjade täiendamiseks ja/või muutmiseks saata aadressile EETNYNYX.

4 Puhastusseadmed

KÄRDLA:2 sahkharja,
2 lumepuhurit.
KURESSAARE:3 sahkharja, 1 lumepuhur.
PÄRNU:2 sahkharja/puhurit, 1 lumesahk, 1 lumepuhur, 1 kemikaalipuistur.
LENNART MERI TALLINN:13 sahkharja/puhurit,
4 lumesahka, 7 sahkharja,
4 lumepuhurit, 3 kemikaalipuisturit.
TARTU:2 sahkharja/puhurit,
3 sahkharja,
2 lumepuhurit,
1 kemikaalipuistur.

5 Haardeteguri mõõteseadme tüüp

KÄRDLA:ASFT haardeteguri tester T-10 ja Tapley meeter Bowmonk AFM2 MK3.
KURESSAARE:ASFT haardeteguri tester
Saab 9000 ja Tapley meeter Bowmonk AFM2 MK3.
PÄRNU:Tapley meeter Bowmonk AFM2 MK3.
LENNART MERI TALLINN:Skiddomeetrid BV11.
TARTU:ASFT haardeteguri tester T-10 ja Tapley meeter Bowmonk AFM2 MK3.

6 Kriitilised lumevallid

Teave allpool toodud mõõtmetest suuremate lumevallide kohta avaldatakse SNOWTAM-ites:

Lumevallide kõrgusKaugus raja servast
30 CMraja servas
60 CM5 M
100 CM10 M
150 CM15 M
300 CM20 M

7 Eesti SNOWTAM-ite rahvusvaheline levitamisnimekiri

EEKA (KÄRDLA):
EBZZSAEEEEEIZTZXEEKAZTZXEEPUZTZXEETNZTZXEETUATISEETUZTZX
EFZZSDEEEHZZSNXXENZZSEXXESZZSAEEETNKYOYXEVRAYNYSKCOSXHJP
KDZZNAXXLHBPYNYSLIIAYNYXLKZZSAEELOZZSAXXLSZZNAEELSZZSAEE
LZZZSAEELTAAYNYXLUKKYNYXOBZZSNXXRCZZNMXXUBBUYNYXUKKRYNYX
UUZZNPXX
EEKE (KURESSAARE):
EBZZSAEEEEEIZTZXEEKAZTZXEEPUZTZXEETNZTZXEETUATISEETUZTZX
EFZZSDEEEHZZSNXXENZZSEXXESZZSAEEETNKYOYXEVRAYNYSKCOSXHJP
KDZZNAXXLHBPYNYSLIIAYNYXLKZZSAEELOZZSAXXLSZZNAEELSZZSAEE
LZZZSAEELTAAYNYXLUKKYNYXOBZZSNXXRCZZNMXXUBBUYNYXUKKRYNYX
UUZZNPXX
EEPU (PÄRNU):
EBZZSAEEEEEIZTZXEEKAZTZXEEPUZTZXEETNZTZXEETUATISEETUZTZX
EFZZSDEEEHZZSNXXENZZSEXXESZZSAEEETNKYOYXEVRAYNYSKCOSXHJP
KDZZNAXXLHBPYNYSLIIAYNYXLKZZSAEELOZZSAXXLSZZNAEELSZZSAEE
LZZZSAEELTAAYNYXLUKKYNYXOBZZSNXXRCZZNMXXUBBUYNYXUKKRYNYX
UUZZNPXX
EETN (LENNART MERI TALLINN):
DTZZSJXXEBZZSAEEEEEIZTZXEEKAZTZXEEPUZTZXEETNATISEETNZTZX
EETNZXZXEETTZQZXEETUZTZXEFZZSDEEEGZZSAEEEHZZSNXXEINNYNYX
ENZZSEXXEPZZSAEEESZZSAEEETNKYOYXEVRAYNYSEYVIZPZXEYVNYNYX
GMZZSIMAKCOSXHJPLBZZSAKKLCZZSCXXLDZAYNYXLFZZSNEELFZZSREE
LGGGSNOWLHBPYNYSLIIAYNYXLKZZSAEELOZZSAXXLSZZSAEELZZZSAEE
LTAAYNYXLYZZSRXXOBZZSNXXRCZZNMXXRJAAJALNZBZZSKXXUBBUYNYX
UCFMYNYXUKKRYNYXUUZZNPXX
EETU (TARTU):
EBZZSAEEEEEIZTZXEEKAZTZXEEPUZTZXEETNZTZXEETUATISEETUZTZX
EFZZSDEEEHZZSNXXENZZSEXXESZZSAEEETNKYOYXEVRAYNYSKCOSXHJP
KDZZNAXXLHBPYNYSLIIAYNYXLKZZSAEELOZZSAXXLSZZNAEELSZZSAEE
LZZZSAEELTAAYNYXLUKKYNYXOBZZSNXXRCZZNMXXUBBUYNYXUKKRYNYX
UUZZNPXX

8 Käesoleva ringkirjaga tühistatakse AIC A 06/2018.