Kontakt

Aadress:Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts
Lennuinfo osakond
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Estonia
Tel:+372 625 8303
AFS:EETNYOYX
Email:aip@eans.ee
URL:aim.eans.ee

AIC Estonia

EANS

AIC

B 01/2019

Kehtiv alates 24 OCT 2019

UFN

Avaldatud 24 OCT 2019

Olulised kuupäevad lennundusteabe avaldamiseks 2019/2020. aastal

1 Sissejuhatus

Reguleerimaks Lennuliiklusteeninduse AS lennuinfo osakonna (AIM) tööd vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusele nr 87 ja tagamaks Euroopa Lennundusteabe Andmebaasiga (EAD) seotud protseduuride täitmist, kehtivad lennundusteabe (AIRAC AIP AMDT, AIRAC AIP SUP, AIP AMDT, AIP SUP, AIC) avaldamisel 2019/2020. aastal alltoodud olulised kuupäevad.

2 AIRAC AIP AMDT – Lennundusteabe kogumiku AIRAC muudatus

Algandmete AIM-ile edastamise
viimane kuupäev
(Raw data to AIM)
Avaldamiskuupäev
(Publication date)
Jõustumiskuupäev
(Effective date)
07 NOV 201919 DEC 201930 JAN 2020
05 DEC 201916 JAN 202027 FEB 2020
02 JAN 202013 FEB 202026 MAR 2020
30 JAN 202012 MAR 202023 APR 2020
27 FEB 202009 APR 202021 MAY 2020
26 MAR 202007 MAY 202018 JUN 2020
23 APR 202004 JUN 202016 JUL 2020
21 MAY 202002 JUL 202013 AUG 2020
18 JUN 202030 JUL 202010 SEP 2020
16 JUL 202027 AUG 202008 OCT 2020
13 AUG 202024 SEP 202005 NOV 2020
10 SEP 202022 OCT 202003 DEC 2020
08 OCT 202019 NOV 202031 DEC 2020
05 NOV 202017 DEC 202028 JAN 2021

3 AIRAC AIP SUP – Lennundusteabe kogumiku AIRAC lisa

Lennundusteabe kogumikus sisalduvad aeronavigatsiooniteavet täiendavad ajutise iseloomuga pikaajalised (3 kuud ja rohkem) või pikka teksti või jooniseid sisaldavad lühiajalised ajutised lennutegevuse seisukohalt olulised aeronavigatsiooniteabe muudatused avaldatakse vastavalt selle laekumisele ja kooskõlas AIRAC-süsteemi avaldamise protseduuriga lennundusteabe kogumiku lisana (AIRAC AIP SUP) vähemalt 42 päeva enne AIRAC jõustumiskuupäeva. Kooskõlastatud algandmed peab AIM-ile edastama vähemalt 2 nädalat enne avaldamist.

4 AIP AMDT - Lennundusteabe kogumiku muudatus

Algandmete AIM-ile edastamise
viimane kuupäev
(Raw data to AIM)
Avaldamiskuupäev
(Publication date)
Jõustumiskuupäev
(Effective date)
10 JAN 202014 FEB 202002 MAR 2020
10 APR 202015 MAY 202001 JUN 2020
10 JUL 202014 AUG 202031 AUG 2020
09 OCT 202013 NOV 202030 NOV 2020

5 AIP SUP – Lennundusteabe kogumiku lisa

Lennundusteabe kogumikus sisalduvad aeronavigatsiooniteavet täiendavad ajutise iseloomuga pikaajalised (3 kuud ja rohkem) või pikka teksti või jooniseid sisaldavad lühiajalised ajutised lennutegevuse seisukohalt mitteolulised aeronavigatsiooniteabe muudatused avaldatakse vastavalt selle laekumisele lennundusteabe kogumiku lisana (AIP SUP). Kooskõlastatud algandmed peab AIM-ile edastama vähemalt 2 nädalat enne avaldamist.

6 AIC – Aeronavigatsiooniteabe ringkiri

Lennutegevuse seisukohalt oluline, kuid lennundusteabe kogumikus avaldamisele mittekuuluv aeronavigatsiooniteave avaldatakse vastavalt selle laekumisele. Algandmed peab AIM-ile edastama vähemalt 2 nädalat enne avaldamist.

7 Üldine

Lennundusteabe koostajad peavad oma tegevuse planeerimisel olema teadlikud kuupäevadest, mil algandmed tuleb edastada AIM-ile, et tagada lennundusteabe õigeaegne sisestamine EAD-sse ja avaldamine ettenähtud avaldamiskuupäevadel. Algandmed peavad olema edastatud AIM-ile hiljemalt välja toodud kuupäevadeks.

Lennuprotseduuride ja kaartide avaldamise puhul loetakse algandmeteks, mis peavad olema edastatud AIM osakonnale, juba välja töötatud ja vormistatud lennuprotseduure ja kaarte, mitte algandmeid, mis on mõeldud nende väljatöötamiseks.

AIRAC muudatuse informatsioon, mis jõuab AIM-i peale algandmete edastamise viimast kuupäeva, avaldatakse järgmisel AIRAC avaldamiskuupäeval.

Aeronavigatsiooniteabe suuremahuliste muudatuste puhul (näiteks õhuruumi muudatused) peab aeronavigatsiooniteabe koostaja aeronavigatsiooniteabe edastamise, avaldamise ja jõustumise tähtaegade osas AIM-iga igal üksikjuhul eraldi kokku leppima.

Kui AIRAC muudatus on plaanis avaldada pikema tsükliga, teavitab AIM osakond kõiki SLA kontaktisikuid e-posti teel ja avaldab vastava info kodulehel aim.eans.ee.

Lisainformatsiooni aeronavigatsiooniteabe avaldamisele esitatud nõudmiste, reeglite ja soovituste kohta leiab ICAO lisast 15, ICAO documendist 8126 ja vastavatest Euroopa Komisjoni ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrustest.

AIC B 01/2018 on käesolevaga tühistatud.