eAIP

Estonia

Viimast informatsiooni vaata NOTAM-itest

EANS

Informatsioon selle eAIP-i kohta

Jõustumiskuupäev: 21 MAY 2020

Avaldamiskuupäev: 09 APR 2020

Kirjeldus

Antud eAIS Pakett sisaldab

Muudatus : AIRAC Muudatus 05/2020

AIP-i Lisade nimekiri

Aeronavigatsiooniteabe ringkirjade nimekiri

Tühistatud AIP-i Lisa(d)

Ei ole.

Tühistatud Aeronavigatsiooniteabe ringkiri (ringkirjad)