ENR 1.2 VISUAALLENNUREEGLID

Eesti järgib Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 923/2012 kehtestatud visuaallennureegleid.