Contact

Post:Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts
Lennuinfo osakond
Kanali põik 3
Rae küla, Rae vald
10112 Harjumaa
Estonia
Tel:+372 625 8303
AFS:EETNYOYX
Email:aip@eans.ee
URL:aim.eans.ee

AIC for Estonia

EANS

AIC

B 01/2018

Effective from 25 OCT 2018

UFN

Published on 25 OCT 2018

Significant Dates for Publication of Aeronautical Information in the Year 2018/2019

1 Sissejuhatus

Reguleerimaks Lennuliiklusteeninduse AS lennuinfo osakonna (AIM) tööd vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusele nr 87 ja tagamaks Euroopa Lennundusteabe Andmebaasiga (EAD) seotud protseduuride täitmist, kehtivad lennundusteabe (AIRAC AIP AMDT, AIRAC AIP SUP, AIP AMDT, AIP SUP, AIC) avaldamisel 2018/2019. aastal alltoodud olulised kuupäevad.

2 AIRAC AIP AMDT – Lennundusteabe kogumiku AIRAC muudatus

Algandmete AIM-ile edastamise
viimane kuupäev
(Raw data to AIM)
Avaldamiskuupäev
(Publication date)
Jõustumiskuupäev
(Effective date)
11 OCT 201822 NOV 201803 JAN 2019
08 NOV 201820 DEC 201831 JAN 2019
06 DEC 201817 JAN 201928 FEB 2019
03 JAN 201914 FEB 201928 MAR 2019
31 JAN 201914 MAR 201925 APR 2019
28 FEB 201911 APR 201923 MAY 2019
28 MAR 201909 MAY 201920 JUN 2019
25 APR 201906 JUN 201918 JUL 2019
23 MAY 201904 JUL 201915 AUG 2019
20 JUN 201901 AUG 201912 SEP 2019
18 JUL 201929 AUG 201910 OCT 2019
15 AUG 201926 SEP 201907 NOV 2019
12 SEP 201924 OCT 201905 DEC 2019

3 AIRAC AIP SUP – Lennundusteabe kogumiku AIRAC lisa

Lennundusteabe kogumikus sisalduvad aeronavigatsiooniteavet täiendavad ajutise iseloomuga pikaajalised (3 kuud ja rohkem) või pikka teksti või jooniseid sisaldavad lühiajalised ajutised lennutegevuse seisukohalt olulised aeronavigatsiooniteabe muudatused avaldatakse vastavalt selle laekumisele ja kooskõlas AIRAC-süsteemi avaldamise protseduuriga lennundusteabe kogumiku lisana (AIRAC AIP SUP) vähemalt 42 päeva enne AIRAC jõustumiskuupäeva. Kooskõlastatud algandmed peab AIM-ile edastama vähemalt 2 nädalat enne avaldamist.

4 AIP AMDT - Lennundusteabe kogumiku muudatus

Algandmete AIM-ile edastamise
viimane kuupäev
(Raw data to AIM)
Avaldamiskuupäev
(Publication date)
Jõustumiskuupäev
(Effective date)
10 JAN 201915 FEB 201901 MAR 2019
12 APR 201918 MAY 201901 JUN 2019
13 JUL 201918 AUG 201901 SEP 2019
12 OCT 201917 NOV 201901 DEC 2019

5 AIP SUP – Lennundusteabe kogumiku lisa

Lennundusteabe kogumikus sisalduvad aeronavigatsiooniteavet täiendavad ajutise iseloomuga pikaajalised (3 kuud ja rohkem) või pikka teksti või jooniseid sisaldavad lühiajalised ajutised lennutegevuse seisukohalt mitteolulised aeronavigatsiooniteabe muudatused avaldatakse vastavalt selle laekumisele lennundusteabe kogumiku lisana (AIP SUP). Kooskõlastatud algandmed peab AIM-ile edastama vähemalt 2 nädalat enne avaldamist.

6 AIC – Aeronavigatsiooniteabe ringkiri

Lennutegevuse seisukohalt oluline, kuid lennundusteabe kogumikus avaldamisele mittekuuluv aeronavigatsiooniteave avaldatakse vastavalt selle laekumisele. Algandmed peab AIM-ile edastama vähemalt 2 nädalat enne avaldamist.

7 Üldine

Lennundusteabe koostajad peavad oma tegevuse planeerimisel olema teadlikud kuupäevadest, mil algandmed tuleb edastada AIM-ile, et tagada lennundusteabe õigeaegne sisestamine EAD-sse ja avaldamine ettenähtud avaldamiskuupäevadel. Algandmed peavad olema edastatud AIM-ile hiljemalt välja toodud kuupäevadeks.

Lennuprotseduuride ja kaartide avaldamise puhul loetakse algandmeteks, mis peavad olema edastatud AIM osakonnale, juba välja töötatud ja vormistatud lennuprotseduure ja kaarte, mitte algandmeid, mis on mõeldud nende väljatöötamiseks.

AIRAC muudatuse informatsioon, mis jõuab AIM-i peale algandmete edastamise viimast kuupäeva, avaldatakse järgmisel AIRAC avaldamiskuupäeval.

Aeronavigatsiooniteabe suuremahuliste muudatuste puhul (näiteks õhuruumi muudatused) peab aeronavigatsiooniteabe koostaja aeronavigatsiooniteabe edastamise, avaldamise ja jõustumise tähtaegade osas AIM-iga igal üksikjuhul eraldi kokku leppima.

Kui AIRAC muudatus on plaanis avaldada pikema tsükliga, teavitab AIM osakond kõiki SLA kontaktisikuid e-posti teel ja avaldab vastava info kodulehel aim.eans.ee.

Lisainformatsiooni aeronavigatsiooniteabe avaldamisele esitatud nõudmiste, reeglite ja soovituste kohta leiab ICAO Lisas 15, ICAO Doc 8126 ja vastavatest Euroopa Komisjoni ja MKM-i määrustest.

AIC B 01/2017 on käesolevaga tühistatud.