eAIP

Estonia

Viimast informatsiooni vaata NOTAM-itest

EANS

Informatsioon selle eAIP-i kohta

Jõustumiskuupäev: 25 APR 2019

Avaldamiskuupäev: 14 MAR 2019

Kirjeldus

Antud eAIS Pakett sisaldab

Muudatus : AIRAC Muudatus 05/2019

AIP-i Lisade nimekiri

Aeronavigatsiooniteabe ringkirjade nimekiri

Tühistatud AIP-i Lisa(d)

Ei ole.

Tühistatud Aeronavigatsiooniteabe ringkiri (ringkirjad)