eAIP

Estonia

Viimast informatsiooni vaata NOTAM-itest

EANS

Informatsioon selle eAIP-i kohta

Jõustumiskuupäev: 28 FEB 2019

Avaldamiskuupäev: 17 JAN 2019

Kirjeldus

Antud eAIS Pakett sisaldab

Muudatus : AIRAC Muudatus 03/2019

AIP-i Lisade nimekiri

Aeronavigatsiooniteabe ringkirjade nimekiri

Tühistatud AIP-i Lisa(d)

Tühistatud Aeronavigatsiooniteabe ringkiri (ringkirjad)

Ei ole.