eAIP

Estonia

Viimast informatsiooni vaata NOTAM-itest

EANS

Informatsioon selle eAIP-i kohta

Jõustumiskuupäev: 03 JAN 2019

Avaldamiskuupäev: 22 NOV 2018

Kirjeldus

Antud eAIS Pakett sisaldab

Muudatus : AIRAC Muudatus 01/2019

AIP-i Lisade nimekiri

Aeronavigatsiooniteabe ringkirjade nimekiri

Tühistatud AIP-i Lisa(d)

Tühistatud Aeronavigatsiooniteabe ringkiri (ringkirjad)