eAIP

Estonia

Viimast informatsiooni vaata NOTAM-itest

EANS

Informatsioon selle eAIP-i kohta

Jõustumiskuupäev: 06 DEC 2018

Avaldamiskuupäev: 25 OCT 2018

Kirjeldus

Antud eAIS Pakett sisaldab

Muudatus : AIRAC Muudatus 11/2018

AIP-i Lisade nimekiri

Aeronavigatsiooniteabe ringkirjade nimekiri

Tühistatud AIP-i Lisa(d)

Tühistatud Aeronavigatsiooniteabe ringkiri (ringkirjad)