eAIP

Estonia

Viimast informatsiooni vaata NOTAM-itest

EANS

Informatsioon selle eAIP-i kohta

Jõustumiskuupäev: 16 AUG 2018

Avaldamiskuupäev: 05 JUL 2018

Kirjeldus

Antud eAIS Pakett sisaldab

Muudatus : AIRAC Muudatus 07/2018

AIP-i Lisade nimekiri

Aeronavigatsiooniteabe ringkirjade nimekiri

Tühistatud AIP-i Lisa(d)

Tühistatud Aeronavigatsiooniteabe ringkiri (ringkirjad)

Ei ole.