eAIP

Estonia

Viimast informatsiooni vaata NOTAM-itest

EANS

Informatsioon selle eAIP-i kohta

Jõustumiskuupäev: 24 MAY 2018

Avaldamiskuupäev: 12 APR 2018

Kirjeldus

Antud eAIS Pakett sisaldab

Muudatus : AIRAC Muudatus 04/2018

AIP-i Lisade nimekiri

Aeronavigatsiooniteabe ringkirjade nimekiri

Tühistatud AIP-i Lisa(d)

Antud eAIS Paketiga ei ole tühistatud ühtegi AIP-i Lisa.

Tühistatud Aeronavigatsiooniteabe ringkiri (ringkirjad)