AIP AMDT SUP AIC

Kehtiv  07 DEC 2017

- Part 1 ÜLDOSA (GEN)
+ GEN 0
+ GEN 1 RIIKLIKUD EESKIRJAD JA NÕUDED
+ GEN 2 TABELID JA KOODID
+ GEN 3 TEENINDUSED
+ GEN 4 LENNUVÄLJA-, KOPTERIVÄLJAKU- JA NAVIGATSIOONITASUD
- Part 2 MARSRUUDID
+ ENR 0  
+ ENR 1 ÜLDREEGLID JA PROTSEDUURID
+ ENR 2 LENNULIIKLUSTEENINDUSE ÕHURUUM
+ ENR 3 ATS MARSRUUDID
+ ENR 4 RAADIONAVIGATSIOONISEADMED/ SÜSTEEMID
+ ENR 5 NAVIGATSIOONIHOIATUSED
  ENR 6 MARSRUUTIDE KAARDID
-
+ AD 0  
+ AD 1 LENNUVÄLJAD/KOPTERIVÄLJAKUD - SISSEJUHATUS
+ AD 2 LENNUVÄLJAD
+ AD 3 KOPTERIVÄLJAKUD