eAIP

Estonia

Viimast informatsiooni vaata NOTAM-itest

Informatsioon selle eAIP-i kohta

Avaldamiskuupäev: 20 JUL 2017

Kirjeldus

Antud eAIS Pakett sisaldab :

Muudatus : Non-AIRAC Muudatus 01/2017

Lisatud AIP-i Lisa(d):

Tühistatud AIP-i Lisa(d):

Lisatud Aeronavigatsiooniteabe ringkiri (ringkirjad):

Antud eAIS Paketile ei ole lisatud ühtegi Aeronavigatsiooniteabe ringkirja.

Tühistatud Aeronavigatsiooniteabe ringkiri (ringkirjad):

Antud eAIS Paketiga ei ole tühistatud ühtegi Aeronavigatsiooniteabe ringkirja.